דוגמא להכנת רשימות ברזל לרבות מיספור הברזל

תיאור מורחב לכל מוט ע"מ להקל בעבודה באתר

הרשימה כוללת מיספור מוטות ע"פי סקיצה/תכנית

הפקת סקיצות למספור כל מוט ע"מ להקל במיון וסידור באתר